Latest Video

Latest News

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ, 19 ທັນວາ 2017

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ທັນ​ວາ 2017 ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ ຄຼາວ​ພລາ​ຊາ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນປະ​ທານ​ຂອງ​ທ່ານ ຮ​ສ, ດ​ຣ. ບຸນກອງ ສີ​ຫາ​ວົງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ປະ​ຕິ​ຮູບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ໂດຍ​ມີ​ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ຄະ​ນະ​ກໍ​າ​ມາ​ທິ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ສູນ​ກາງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຢ່າງ​ພ້ອມ​ພຽງ.   […]

Read more

ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສ ປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ , ສະບັບທີ 152, ວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2016 WFP News

Read more

Upcoming Events

february, 2018

No Events

Latest Documents

Title Download
ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ
  1 files      0 download
Download
SUN CSA Laos POSTER_Lao
  0 files      5 downloads
Download
ການເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫລວດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 5 ແຂວງ ແລະ ການສຳຫລວດສະພາວະໂພຊະນາການຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2015
  0 files      2 downloads
Download
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ
  3 files      5 downloads
Download
Super kid – ລາຍການໂທລະພາບ
  1 files      0 download
Download
Super kid ວິດີໂອການສືກສາ
  1 files      1 download
Download
ບົດລາຍງານການເປີດໂຕກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
  1 files      5 downloads
Download
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ – ອົງການ ແພຣນສາກົນ ປະຈຳ ສຳ ປ ປ ລາວ
  1 files      19 downloads
Download
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາກທີ 02
  1 files      26 downloads
Download
ໂຄງການເສື່ອມໂຍງດ້ານການກະສິກຳ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – ອົງການແຄຣ ປະຈຳລາວ
  1 files      26 downloads
Download
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາທີ 01
  1 files      26 downloads
Download
ເພັງຈິງໂກ
  1 files      27 downloads
Download
ໂພຊະນາການແມ່ນຫຍັງ?
  1 files      26 downloads
Download
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
  1 files      28 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ
  1 files      50 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ໃນວັນທີ 30-31 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
  1 files      24 downloads
Download
ເຄືອຂ່າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີີມ ໂພຊະນາການ (SUN CSA)- Term of Reference
  1 files      24 downloads
Download
ບົດລາຍງານການເຝືກອົມຮົມ ໂພຊະນາການ & 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-17 ພະຈິກ 2015 ທີ່ ໂຮງແຮມ ກຸຫຼາບໃໝ່
  1 files      22 downloads
Download
ຄະນະກຳມະການ ຊັນ ຊິເອັດສ ເອ
  0 files      40 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດນຳສະເໜີຈາກກອງປະຊຸມ ຂອງ CSWG ໃນວັນທີ 11-13 ພະຈິກ 2015
  1 files      36 downloads
Download
ສະຖານະພາບຂອງ ໂປລິໂອ ຢູ່ໃນສ ປ ປ ລາວ – ພະຈິກ 2015
  1 files      49 downloads
Download
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
  0 files      132 downloads
Download
ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ
  1 files      114 downloads
Download
ວິດີໂອກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ
  1 files      75 downloads
Download
ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ໂຄງການ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການເຮັດສຸຂະສຶກສາໃນຂຸມຊົນ.
  1 files      241 downloads
Download
ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂພສະນາການ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
  6 files      115 downloads
Download
Green_External_In Practice
  3 files      43 downloads
Download
ຊໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານ ໂພຊະນາການ ສາກົນ
  5 files      74 downloads
Download
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມເພື່ອສຸພາບເດັກ ຈາກອົງການ PSI Laos
  1 files      148 downloads
Download
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໂພສະນາການໃນລາວຈາກອົງການ World Vision Laos
  1 files      142 downloads
Download
ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
  1 files      123 downloads
Download
SUN CSA Brochure
  2 files      98 downloads
Download
Food Nutrition Fact
  1 files      1 download
Training manual
  1 files      1 download
Research on Children Food
  1 files      2 downloads

Our Network

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur impedit mollitia, dicta porro amet ullam, cum rerum deserunt obcaecati, dolorem suscipit. Tempora hic, reprehenderit dolores nobis sequi architecto, soluta quo.

X