Latest Video

Latest News

ການຝຶກອົບຮົມເຄື່ອງມືໂພຊະນາການໃຫ້ກັບສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA

ໃນວັນທີ 26/02/2018 ຈົນເຖິງວັນທີ 02/03/2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທາງອົງການແພລນ ສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການ (CB4N) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ EU ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມເຄື່ອງມືໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ 19 ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ […]

Read more

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ, 19 ທັນວາ 2017

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ທັນ​ວາ 2017 ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ ຄຼາວ​ພລາ​ຊາ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນປະ​ທານ​ຂອງ​ທ່ານ ຮ​ສ, ດ​ຣ. ບຸນກອງ ສີ​ຫາ​ວົງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ປະ​ຕິ​ຮູບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ໂດຍ​ມີ​ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ຄະ​ນະ​ກໍ​າ​ມາ​ທິ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ສູນ​ກາງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຢ່າງ​ພ້ອມ​ພຽງ.   […]

Read more

Latest Documents

Title Download
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສຳລັບປື້ມຄູ່ມື LANN ປີ 2018
  0 files      4 downloads
Download
ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ
  1 files      9 downloads
Download
SUN CSA Laos POSTER_Lao
  0 files      13 downloads
Download
ການເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫລວດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 5 ແຂວງ ແລະ ການສຳຫລວດສະພາວະໂພຊະນາການຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2015
  0 files      5 downloads
Download
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ
  3 files      11 downloads
Download
Super kid – ລາຍການໂທລະພາບ
  1 files      1 download
Download
Super kid ວິດີໂອການສືກສາ
  1 files      5 downloads
Download
ບົດລາຍງານການເປີດໂຕກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
  1 files      10 downloads
Download
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ – ອົງການ ແພຣນສາກົນ ປະຈຳ ສຳ ປ ປ ລາວ
  1 files      35 downloads
Download
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາກທີ 02
  1 files      40 downloads
Download
ໂຄງການເສື່ອມໂຍງດ້ານການກະສິກຳ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – ອົງການແຄຣ ປະຈຳລາວ
  1 files      43 downloads
Download
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາທີ 01
  1 files      37 downloads
Download
ເພັງຈິງໂກ
  1 files      41 downloads
Download
ໂພຊະນາການແມ່ນຫຍັງ?
  1 files      44 downloads
Download
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
  1 files      45 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ
  1 files      58 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ໃນວັນທີ 30-31 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
  1 files      29 downloads
Download
ເຄືອຂ່າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີີມ ໂພຊະນາການ (SUN CSA)- Term of Reference
  1 files      27 downloads
Download
ບົດລາຍງານການເຝືກອົມຮົມ ໂພຊະນາການ & 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-17 ພະຈິກ 2015 ທີ່ ໂຮງແຮມ ກຸຫຼາບໃໝ່
  1 files      31 downloads
Download
ຄະນະກຳມະການ ຊັນ ຊິເອັດສ ເອ
  0 files      52 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດນຳສະເໜີຈາກກອງປະຊຸມ ຂອງ CSWG ໃນວັນທີ 11-13 ພະຈິກ 2015
  1 files      37 downloads
Download
ສະຖານະພາບຂອງ ໂປລິໂອ ຢູ່ໃນສ ປ ປ ລາວ – ພະຈິກ 2015
  1 files      55 downloads
Download
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
  0 files      157 downloads
Download
ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ
  1 files      129 downloads
Download
ວິດີໂອກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ
  1 files      90 downloads
Download
ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ໂຄງການ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການເຮັດສຸຂະສຶກສາໃນຂຸມຊົນ.
  1 files      256 downloads
Download
ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂພສະນາການ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
  6 files      130 downloads
Download
Green_External_In Practice
  3 files      45 downloads
Download
ຊໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານ ໂພຊະນາການ ສາກົນ
  5 files      82 downloads
Download
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມເພື່ອສຸພາບເດັກ ຈາກອົງການ PSI Laos
  1 files      181 downloads
Download
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໂພສະນາການໃນລາວຈາກອົງການ World Vision Laos
  1 files      185 downloads
Download
ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
  1 files      127 downloads
Download
SUN CSA Brochure
  2 files      106 downloads
Download
Food Nutrition Fact
  1 files      1 download
Training manual
  1 files      1 download
Research on Children Food
  1 files      2 downloads

Our Network

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur impedit mollitia, dicta porro amet ullam, cum rerum deserunt obcaecati, dolorem suscipit. Tempora hic, reprehenderit dolores nobis sequi architecto, soluta quo.