ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສ ປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ

ເດືອນກໍລະກົດ 5, 2016 by Bee -

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ , ສະບັບທີ 152, ວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2016

WFP News