ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ

ເດືອນສິງຫາ 20, 2015 by Bee -

Version
Categories
Download131
Size0.00 KB
Create Dateເດືອນສິງຫາ 20, 2015
Last Updatedເດືອນມີນາ 14, 2016
FileAction
https://vimeo.com/91023681  Download  

ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ (SRC) ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງອາສາສະໝັກໃນການຊ່ວຍຊຸ້ກຍູ້ ໃນການປ່ຽນແປງພືດຕິກຳຂອງຊຸມຊົນໃນແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ເຊັ່ນວ່າ: ການນຳໃຊ້ນ້ຳສະອາດ ແລະ ການເຮັດສຸຂະນາໄມເພື່ອຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ຍັງເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປນຳອີກເພື່ອ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ດີຂື້ນໃນອານາຄົດ.

X