ການເປີດໂຕກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ

ເດືອນພຶດສະພາ 18, 2016 by Bee -

ໃນວັນທີ 17 ພຶດສາພາ ປີ 2016, ທີ່ທາງ SUN MOVEMENT ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປັນຄັ້ງທີ 6 ເຊີ່ງເປັນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ການກ່າວໃນທີປະຊຸມ ປີ 2016 ໄດ້ເປີດໂຕພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ (ບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ) “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ” ເຊີ່ງໄຂຂື້ນທີ່ Copenhagen, ປະເທດເດັນມາກ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທ່ານສາມາດເບີ່ງຕື່ມໄດ້ທີ່ລິງລຸ່ມນີ້:

http://scalingupnutrition.org/news/scaling-up-nutrition-in-practice-issue-6-empowering-women-and-girls-to-improve-nutrition#.VzvQqTd97Dd

X